Escudo de Gorbeako Gurutzea Athletic Club

Gorbeako Gurutzea Athletic Club

Actualidad de la peña

Mostrando (1-10) de 28 noticias

Asamblada orokorra 2019/05/18 (Jarraitu beharreko puntuak)

viernes, 17 de mayo de 2019

2019-KO ASANBLADA -JARRAITU BEHARREKO PUNTUAK

        ASAMBLEA 2019 -ORDEN DEL DÍA

                   

           Lectura y aprobación del acta de la anterior asamblea.

 

Salida a Valladolid / Valladolidera Urtekerea

miércoles, 24 de abril de 2019

Salida de día a Valladolid para ver al Athletic día 5 de mayo

L@s soci@s 40 € (autobús+entrada+comida)

L@s no soci@s pagaran el viaje íntegro

2019ko Ekintzak / Actividades para 2019

viernes, 22 de marzo de 2019

Estimad@s soci@s:

Mediante la presente carta, pasamos a informaros sobre las actividades que tenemos pensado realizar durante el presente año 2019, y os enviamos un calendario en el que quedan reflejadas.

·      30-31 de marzo Salida a Lezama con el Guraso Elkarte para ver el partido Athletic Club-Levante femenino: Se ha suspendido porque la Junta Directiva del Athletic ha decidido celebrar dicho encuentro en San Mamés. Esperamos realizarla este mismo año, pero ya de cara a la próxima temporada. Avisaremos por carta.

 

·      4-5 de mayo Partido Real Valladolid-Athletic Club masculino: Pendiente de confirmar el día y la hora del partido. En cuanto se tenga constancia del horario del partido, se abrirá el plazo para apuntarse.

Precio del viaje + entrada: socios 40€, los no socios abonarán el importe completo.

 

·      18 de mayo Asamblea anual y comida en el Hotel Balneario:

La Asamblea tendrá lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento a las 11:30 h.

     La comida será a las 15:00 h. (Último día para apuntarse el 15 de mayo).

     Socios mayores de 18 años: señal de 10€ para apuntarse.

     Socios menores de 18 años: señal de 5€ para apuntarse.

 

·      15 de junio Colocación de buzón en el monte Arranobeltz (encima de Egiriñao) junto con Lamino Kirol Kluba: Saliendo a la mañana desde Areatza en coches, en su cima o alrededores realizaremos un lunch después de la colocación. Se podrá apuntar libremente en la sede hasta el día anterior.

 

·       7 de septiembre Subida a Gorbeia y comida en Pagomakurre a cargo de la empresa Trikitxotx.

 

Para apuntarse a las actividades dirigirse a la sede en el Bar Motxo o avisar a Iker Zamakona (691 529 748) o a José Luis Avilés “Nino” (609 486 722).

           

AUPA ATHLETIC!!

Zuzendaritza Batzordea

 

Bazkide agurgarria:

Gutun honen bitartez gure alkarteak aurtengorako aurreikusi eta antolatu dituan ekintza finkoen barri emon gura deutsu. Jarduera horreen eguna hurreratu ahala, zehetasun gehiago eta zehatzagoak emongo deutsuguz.

 

·      Martiak 30-31 Lezamara urtekerea Guraso Elkarteagaz batera andrazkoen Athletic Club-Levante partidua ikusteko: Aurreikusita egoan urtekera hau bertan behera geratu da Athletic-eko Zuzendaritza Batzordeak partidua San Mamesen izango dala ebatzi daualako. Espero dogu aurten (2019/2020 denporaldia), urtekera bat egin ahal izatea Athletic-eko andrazkoen taldea ikusteko. Gutun bidez emongo deutsugu honen barri.

 

·      Maiatzak 4-5 Real Valladolid-Athletic gizonezkoen partidua ikusteko urtekerea: Partiduaren data eta ordua zehazteko etxoten gabiz. Partiduaren zehetasunak dakiguzanean izena emoteko epea zabalduko da.

Biajearen prezioa + sarrera: bazkideak 40€, bazkide ez diranak gastu danak ordaindu beharko dabez.

 

·      Maiatzak 18 Urteko Asanblada Orokorra eta bazkaria Hotel Balnearioan:

Asablada Orokorra udaletxeko pleno aretoan izango da goizeko 11:30ean.

     Bazkaria 15:00etan izango da. (Izena emoteko atzen eguna; maiatzaren 15a).

     18 urtetik gorako bazkideak: 10€ izena emoterako orduan.

     18 urtetik beherako bazkideak: 5€ izena emoterako orduan.

 

·      Ekainak 15 Arranobeltz mendian buzoia ipintea (Egiriñao goian) Lamino Kirol Klubagaz batera: Goizean Areatzatik urten autoetan eta buzoia ipintera joan. Buzoia ipini ostean kopautxoa egingo dogu inguruetan. Gure egoitzan emon ahal izango da izena aurreko egunera arte.

 

·       Irailak 7 Gorbeiara igoerea eta bazkaria Pagomakurren Trikitxotx katering enpresearen eskutik.

 

Ekintza desbardinetan izena emoteko Motxo tabernan dagoan gure egoitzara jo edo Iker Zamakona (691 529 748) edo José Luis Avilés “Nino”gaz (609 486 722) egon.

           

AUPA ATHLETIC!!

Zuzendaritza Batzordea

 

 

2018ko Argazki Lehiaketa. Irabazleak

martes, 8 de enero de 2019

Lehenengo saria: Iñigo Iruarrizaga (Santimamiñatik zerura)

Bigarren saria: Iker Zamakona (Etorkizuna hemen dago)

2018 Argazki Lehiaketea

jueves, 22 de noviembre de 2018

 

2018KO ARGAZKI LEHIAKETEA

Argazki lehiaketa honetan Peñako edozein bazkidek hartu leike parte eta honen helburua datorren urteko boltsikoko egutegia egitea da.

Gaia Athletic Club-a izango da eta familia zurigorria eta Athletic-en inguruko edozein argazki izango da baliogarria.

LEHIAKETEAREN OINARRIAK

Argazki lehiaketara argazkien aurkezpena.

Parte hartzaile bakotxak gura beste irudi aurkeztu leikez. Originalak eta argitaratu bakoak izan behar dira. Zuri-baltzean zein koloretan onartuko dira argazkiok eta formatu horizontala edo laukiduna (1x1) euki behar dabe. Ez da argazkirik onartuko formatu panoramikoan.

Argazkiak euskarri digitalean aurkeztu behar dira .jpg edo .bmp formatuan aukeratutako gaiaren izenagaz. Erresoluzinoa gitxienez 300 dpi-ko (pixel/hazbete). Bereizmena izango dau. Gehienezko argazkiaren tamainua 10Mb-koa izango da, eta gutxi gorabeherako tamaina 40X40cm edo 40X30cm-koa izango da. Argazkiok helbide honetara bialduko dira: iker_zamakona@hotmail.com.

Argazkietan ikutuak egin ahal izango dira kalidadea hobetzeko filtro globalak apliketako badira (distirea, kontrastea...). Ezin izango da operadore globalik aplikau, ostera, elementuak gehitu edo kentzeako, edo hainbat argazki nahastu eta osaera originala aldatzeko.

Argazkiak posta elektronikoz bialdu behar dira. Irudiari izenburua jarriko jako, gai bat. Mezu elektronikoaren testuan, irudiaren gaia jasoko da, eta lehiakidearen datu personalak zehaztuko dira (izen-abizenak, NANa, helbidea, helbide elektronikoa eta telefono zenbakia). Horrezaz gainera, lehiaketara aurkeztu dan irudia non atera dan adierazo beharko da (lekua, parajea, helbidea, herria...).

Aurkezteko epea.

Argazkiak aurkezteko atzen eguna 2018ko abenduaren 14a izango da, barikua, 13:00etan.

Argazkiren bat epez kanpo aurkeztu ezkero ez da lehiaketan onartuko.

Epaimahaia.

Epaimahaia Zuzendaritza Batzordeko hiru kidek eta Zuzendaritzeak izentautako argazkigintzan aditua dan persona batek osotuko dabe.

Lehiaketearen emoitzak saritutakoai jakinarazoko jakiez.

Sariak.

Emongo diran sariak hurrengoak izango dira:

Lehenengoa: 150 euro eta argazkia datorren urteko egutegian ipintea.

3 accésit: 30 euro bakotxari.

Epaimahaiak argazkiak maila nahikorik ez daukiela eretxi ezkero, emon barik itxi ahal izango ditu sari batzuk edo sari guztiak.

Argazkien argitaratzea.

Aurkezten diran argazkiak www.athleticgorbea.com webgunean argitaratuko dira.

Oinarrien onarpena.

Parte-hartzaileek aurkeztutako obrak eurek egin dabezala garantizauko dabe eta originalak dirala, baita be hirugarrenek ez daukiela horreen inguruko eskubiderik. Gainera, norberaren irudirako eskubideakaitik egin leikiezan edozein erreklamazinoren erantzule izango dira.

Lehiaketan parte hartzeak oinarri guzti-guztiak onartzea dakar.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONCURSO FOTOGRÁFICO AÑO 2018

Este concurso de fotografía está abierto a todos los socios integrantes de la peña. El objeto es la realización del calendario de bolsillo del año que viene.

La temática será el Athletic Club, entrando a concurso cualquier fotografía referida al mundo zurigorri.

BASES DEL CONCURSO

Presentación de las imágenes objeto del concurso.

Cada concursante podrá presentar las imágenes que considere oportunas, originales e inéditas. Se admitirá en blanco y negro o en color y su formato será horizontal o cuadrado (1x1). No se admitirá ninguna fotografía en formato panorámico.

Se presentarán en soporte digital .jpg o .bmp, con el nombre del lema elegido, con una resolución mínima de 300 dpi (píxeles/pulgada) en máx. 10Mb, y tamaño aproximado de 40X40cm ó 40X30cm y se remitirán a la siguiente dirección de correo electrónico: iker_zamakona@hotmail.com.

Se permite el retoque de las fotografías cuando sea para aplicar filtros globales que mejoren su calidad (brillo, contraste…). No está permitido, sin embargo, aplicar operadores globales para añadir o eliminar elementos, mezclar varias fotos o modificar su composición original.

Se enviarán desde un correo electrónico y las imágenes enviadas tendrán como título un lema. En el texto del correo electrónico vendrá recogido el lema de la imagen y se especificarán los datos personales del concursante (nombre, apellidos, DNI, domicilio, correo electrónico y teléfono), y la localización de la imagen (lugar, paraje, dirección, municipio…) presentada al concurso.

Plazo de presentación.

La fecha límite de entrega de los trabajos será el viernes 14 de diciembre de 2018, a las 13:00 horas.

La presentación de una imagen fuera de plazo implicará su no admisión a concurso.

Jurado.

El Jurado estará compuesto por tres miembros de la Junta Directiva y por una persona del ámbito de la fotografía designada por la Junta.

Los resultados del concurso se notificarán a quienes hayan resultado premiados.

Premios.

Los premios que se otorgarán serán los siguientes:

Primero: 150 euros y la colocación de la imagen premiada en el calendario del año 2019.

3 accésit: 30 euros cada uno.

En caso de que el Jurado considerase que no se alcanza el nivel deseado en las fotografías, podrá declarar el o los premios desiertos.

Publicación de las fotografías.

Las fotografías presentadas serán publicadas en la web www.athleticgorbea.com.

Aceptación de las bases.

Las personas participantes se responsabilizan de la autoría y originalidad de las obras presentadas, así como de que no existan derechos de terceros sobre las mismas, y de cualquier reclamación que por derechos de imagen pudiera formularse.

El hecho de participar implica la aceptación íntegra de todas y de cada una de las bases.

Gabonetako loteria 2018

miércoles, 17 de octubre de 2018

Ya tenemos la lotería de navidad. Acercaros a la sede en horario de tarde (a partir de 14:30 h) para recoger los talonarios.

El número es el 63842

El portador de cada papeleta juega 4 euros y el resto para ayudar a la peña.

El 23 de diciembre la Peña Gorbeako Gurutzea, sorteará entre todas las papeletas vendidas una estancia de 2 noches en el Hotel Balneario de Areatza.

Recordad que para conseguir las subvenciones es obligatorio colaborar con la venta de lotería.

Gorbeiako igoera 2018

lunes, 10 de septiembre de 2018

 

Bazkide agurgarria:

Datorren irailaren 8an, larunbata, Gorbeiako igoeraren hogeita hirugarren edizioa ospatuko da. Abiapuntua Areatzako frontoian izango da, goizeko 09:00etan.

Gurutzean hamaiketakoa egin eta hamabiak aldera urteroko argazkia aterako dugu. Gero, Pagomakurren, sagardotegi erako bazkari gozo-gozoa egingo dugu Trikitxotx catering enpresaren eskutik (ohiko euskal sagardotegia, eskatutako lekuraino eramaten dute).

Halaber iragarri, urtero bezala, hil diren bazkideei omenaldia egingo diegula 14:30ean Pagomakurren

Asistentzia konfirmatu beharra dago irailaren 2a baino lehen. Apuntatzean bazkideek 5,00 euro jarri beharko dituzte. Besteak 15,00 euro.

(16 urtetik beherako bazkideak doan, besteak 5,00 euro)

Apuntatzeko, izena Motxo tabernan eman, edo Nino (609 486 722) eta Iker Zamakona (691 529 748) Zuzendaritza Batzordeko kideekin harremanetan jarri.

Zuzendaritza Batzordea

Estimado/a socio/a:

El próximo 8 de septiembre, sábado, se va a celebrar la 23ª edición de la subida a Gorbeia, siendo la salida en el frontón de Areatza-Villaro a las 09:00h.

En la Cruz degustaremos un hamaiketako y sobre las 12:00h se hará la foto anual. Posteriormente, en Pagomakurre tendrá lugar una sabrosa comida de estilo sagardotegi a cargo de la empresa de catering Trikitxotx.

Asimismo, anunciar, que realizaremos un homenaje a nuestros/as socios/as fallecidos/as a las 14:30h en Pagomakurre, como se viene realizando todos los años.

Es necesario confirmar la asistencia antes del 2 de septiembre junto con una señal de 5,00 euros socios/as y 15 euros no socios/as.

(Socios/as menores de 16 años gratis, menores de 16 años no socios/as 5,00 €)

Para apuntarse en el Bar Motxo, o ponerse en contacto con Nino (609 486 722) o Iker Zamakona (691 529 748).

La Junta Directiva

2018ko asanbladako aktea / Acta de la Asamblea 2018

viernes, 25 de mayo de 2018

                                                              Peña Athletic Gorbeako Gurutzearen 2018ko Asanblada Orokorra

                                                                                                     Aktea

                                                                                                                      Areatzan, udaletxeko Pleno Aretoa, 2018ko maiatzaren 19an.

Batzarra 11:30erako egoan aurreikusita lehen konbokatorian eta 12:00etarako bigarrenean. Batzarra 12:00ak puntuan hasi zan, 11:30ean cuorum nahikorik ez egoalako. Mahaian, Jose Luis Avilés (Lehendakaria), Rubén Hernández (Lehendakari ordea), Iker Zamakona (diruzaina) eta Tomas Rotaetxeren ordez Iñigo Iruarrizagak (bokala) egin ebazan idazkari beharrak.

 1. 2017ko diru kontuen egoera-onarpena.

Iker Zamakona diruzainak kontuak azaltzen ditu. Aho batez onartzen dira. Asanbladara etorritako kide batek Udalean diru-laguntza eskatzea proposatzen dau. Aurreko urteetan be egon da eztabaida hori mahai gainean baina momentuz ez zuzendaritzak ez dau aurreikusten dirurik eskatzerik, Peñaren egoera ekonomikoa ona da eta egiten diran ekintzak (oin arte behintzat) ez dira asko. Halanda be aurrerantzean aztertuko da laguntzarik eskatu edo ez.

     2.  Zuzendaritza-batzordearen berespena.

Aho batez onartzen da. Nonok sartu gura badau atea zabalik dagoala esaten da.

     3.  2017ko balorazioa.

Jose Luis Avilesek azaltzen dau igazko urtean zehar egindakoa. Jende artetik proposatzen da ekintzak egiten diranean zabalkunde handiagoa egitea, esparru desbardinetara helduz (eskolea, gurasoak, Arratia…). Emakumea eta futbola mahai-ingurua, antolatutako atzen ekintzea, holan egin dogula azaldu dogu. Bazkideak egiteko kanpaina bat egitea be proposatzen da. Mahaitik azaltzen da be Peñaren bitartez eskatutako sarrerakaz kontu eukiteko, Madril edo Bartzelona taldeetako kamisetak aldean daroezan jenteari emon lortu jakoz sarrerok eta.

     4.  2018-2019 denboraldiko irteerak.

Abuztuan batuko garela esaten da, eta bertan ikusiko dogu egutegiaren arabera ze irteera dan posible egitea. Biajea Athletic-eko agentziagaz egingo da, sarrerak egongo direla ziurtatzen dabe-eta. Aurten Anoeta obretan egon danez ezin izan dogu aurreikusitako urtekerea egin.

      5.  Inaugurazioetara joateko taldea.

Peña desbardinen inaugurazinoetan gure presentzia bermatu gura da. Kide batzuk interesauta agertzen dira.

      6. Eskari eta galderak.

Batez be aurreko puntuetan agertu dira eskari edo galderak. Baina puntu honetan aitatuko doguz batzuk.

Jaietan zeozer antolatzea. Bakailao Txapelketearen ardurea hartuko dau Peñak.

Webgunea ez dala barriztatzen esaten dau kide batek. Eskaera hori jaso eta aurrerantzean gehiagotan barriztatzeko konpromisoa hartzean dogu.

                                                     

                                                                Asamblea general de la peña Athletic Gorbeako Gurutzea

                                                                                                   Acta

                                                                                                                     En el Salón de plenos de Areatza, a 19 de mayo de 2018.

La reunión de la asamblea estaba programada para las 11:30 en primera convocatoria y para las 12:00 en segunda convocatoria. Se da comienzo a las 12:00 por no alcanzar el quorum necesario a las 11:30. En la mesa se encuentran en representación de la Junta Directiva, Jose Luis Avilés (Presidente), Ruben Hernández (vicepresidente), Iker Zamakona (tesorero), y de parte de Tomas Rotaetxe, Iñigo Iruarrizaga (vocal) en funciones de secretario.

 1. Aprobación de las cuentas del 2017

  Iker Zamakona explica el estado de las cuentas. Se aprueban por unanimidad. Un socio propone pedir subvención al Ayuntamiento de Areatza. Se comenta que esa propuesta también se analizó en años anteriores, pero de momento la directiva no contempla dicha petición porque la situación económica de la Peña es buena (de momento) y los actividades que se realizan actualmente no son tan abundantes como para ello. Aún así se seguirá contemplando en el futuro dicha posibilidad.

 2. Ratificación de la Junta Directiva

  Se aprueba por unanimidad. Se dice que la puerta está abierta por si alguna persona quiere entrar a formar parte de la misma.

 3. Valoración del 2017

  Jose Luis Avilés explica los actos realizados durante el curso pasado. Entre los asistentes se propone dar mayor altavoz a las actividades que se realizan (escuela, asociación de padres, Arratia F.C., etc..). Desde la Junta se comenta que en la mesa redonda “La mujer y el fútbol”realizada este año, ya se realizó dicha comunicación. Se propone también hacer una campaña de captación de nuevos socios y desde la Junta se analizará dicha propuesta.

  Jose Luis Avilés pide que cuando se pidan entradas por medio de la Peña para acceder a San Mamés, éstas no acaben en manos de aficionados del equipo contrario. Ya que ha ocurrido recientemente un hecho parecido el día del partido contra el Real Madrid por parte de un socio de la peña. Se recuerda a los socios asistentes que la peña está para animar al Athletic por encima de todo, y por lo tanto, actos de este tipo van en contra de sus principios y estatutos.

 4. Salidas para la temporada 2018/2019

  La Junta Directiva se reunirá el mes de agosto, y según el calendario de liga se analizarán las posibles salidas a realizar. El viaje se hará con la agencia de viajes del Athletic, ya que aseguran las entradas. Este año, por las obras de remodelación de Anoeta, no se ha podido llevar a cabo la salida programada, ya que la entidad donostiarra no cedió ninguna entrada al Athletic.

 5. Grupo para acudir a las inauguraciones

  La peña quiere asegurar su presencia en las diferentes inauguraciones de peñas. Hay algunos socios interesados en ello.

 6. Ruegos y preguntas

  En los anteriores puntos ya han aparecido diferentes ruegos y preguntas, pero se recogen en este punto otros diferentes.

  Organizar en fiestas de Villaro alguna actividad. La peña tendrá presencia más activa en el concurso de bacalao.

  Un socio comenta que la página web www.athleticgorbea.com no se renueva de la forma adecuada. La Junta directiva recoge la propuesta y se compromete a llevarla al día en lo sucesivo.

Maiatza hilabeteko informazioa / Información del mes de mayo

jueves, 24 de mayo de 2018

Estimad@s soci@s:

Os pasamos información relativa a cambios en las actividades que teníamos programadas, así como actividades nuevas y plazo para apuntaros a las mismas:

Para apuntarse a las actividades avisar a Iker Zamakona (691529748) o Nino (609486722)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bazkide agurgarriak:

Hona hemen programauta geunkazan ekintzetan izan diran aldaketen gaineko informazinoa. Baita ekintza barrien informazinoa eta bertan parte hartzeako epeai buruzkoa.

Ekintza honeetan izena emoteko Iker Zamakonari (691 529 748) edo José Luis Avilés “Nino”ri (609 486 722) esan.

Orden del día Asamblea 2018

jueves, 24 de mayo de 2018

                                                                                  2018-KO ASANBLADA / ASAMBLEA 2018

                                                                                    JARRAITU BEHARREKO PUNTUAK

                                                                                                     ORDEN DEL DÍA

                                                                                -PEÑA ATHLETIC GORBEAKO GURUTZEA-

            

                                                                                    2017ko diru kontuen egoera-onarpena.

                                                                                  Estado de las cuentas 2017 (aprobación).

 

                                                                                    Zuzendaritza-batzordearen berrespena.

                                                                                          Confirmación junta directiva.

                                                                                       Lehendakari: Jose Luis Avilés

                                                                                  Lehendakariorde: Rubén Hernández

                                                                                      Idazkari: Tomas Ángel Rotaetxe

                                                                                            Diruzaina: Iker Zamakona

                                                       Batzordekideak: Iñigo Iruarrizaga, Roberto Pedrosa, Gontzal Eguskiza

 

                                                                                                     2017ko balorazioa.

                                                                                             Valoración del año 2017

 

                                                                                        2018-2019 denboraldiko irteerak.

                                                                                    Salidas de la temporada 2018-2019.

 

                                                                                         Inaugurazioetara joateko taldea.

                                                                                 Grupo para acudir a las inauguraciones.

 

                                                                                                    Eskari eta galderak.

                                                                                                Ruegos y preguntas.