Escudo de Gorbeako Gurutzea Athletic Club

Gorbeako Gurutzea Athletic Club

Actualidad de la peña

Mostrando (1-10) de 18 noticias

Mendi buelta Birgunera / Salida al monte Birgun

martes, 06 de febrero de 2018

Larunbata honetan, Otsailak 10ean, Birgunera joango gara, Lamino Mendi Klub taldekoekin batera buzoi berri bat ipintzera.

Hona hemen ekintza honetako ordutegia:

9:30ean Irteera Elizako portikutik

10:30ean Birgun mendi tontorrean buzoia ipini

11:30ean Hamaiketako

Etorri eta parte hartu!!!!

 

Este sábado día 10 de febrero, nos acercaremos a la cima del Birgun para colocar, junto con Lamino Mendi Klub, el nuevo buzón.

El horario de la actividad será el siguiente:

9:30 Salida desde el pórtico de la iglesia

10:30 Colocación del buzón en la cima del Birgun

11:30 Hamaiketako

Animaros y Aupa Athletic !!!

2018ko ekintzetako egutegia / Calendario de actividades 2018

martes, 16 de enero de 2018

Bazkide agurgarria:

Gutun honen bitartez gure alkarteak aurtengorako aurreikusi eta antolatu dituan ekintza finkoen barri emon gura deutsugu. Jarduera horreen eguna hurreratu ahala, zehetasun gehiago eta zehatzagoak emongo deutsuguz, ordutegiak, izena emoteko modu eta epeak, eta abar.

OTSAILAK 10 ZAPATUA

Areatzako Lamino Kirol Klubagaz batera mendi urtekerea egingo dogu Areatzako Birgun mendiko tontorrean buzoia ipinteko. Ostean hamaiketakoa egingo dogu.

Buzoia artista arratiar bateri eskatu jako egiteko eta buzoi horrek Lamino zein Peñako irudiak eukiko ditu inprimauta. Ekintza hau urterokoa izatea da gure asmoa, holan gure peñea, eta ondorioz Athletic taldea, gure inguruko mendietan presente egongo da.

APIRILAREN 28-29KO ASTEGOIENA

Anoetan jokatuko dan Santander Ligako 35. jardunaldiko Real Sociedad eta Athletic-en arteko partidua ikusteko urtekerea Donostiara.

Biajea egun berean izango da eta autobusa + partidurako sarrerea peñeak bideratuko ditu. Aurrekariak dirala eta, biajea Athletic-eko biaje agentzia ofiziala dan B the travel brand-egaz egiten saiatuko gara, partidua ikusi ahal izateko sarrerak eurak bakarrik ziurtatzen deuskuez-eta. Martxoa hasikeran egongo gara eurakaz eta denporaz informauko deutsugu joan-etorri honetaz.

MAIATZAREN 12-13KO ASTEGOIENA

Zubietako instalazinoetan jokatuko dan Liga Iberdrolako 30. jardunaldiko Real Sociedad eta Athletic-en arteko partidua ikusteko urtekerea.

Urtekereak autobusa + sarrerea + urteko Asanblada Orokorreko bazkaria sartzean ditu bere baitan.

Aurtengo urteko Asanblada Orokorreko eguna dala eta aldaketa bat egin gura izan dogu, bide batez, aldaketa honegaz andrazkoen taldea lagundu eta babestuko dogu denporaldiko atzen partiduan. Partiduaren aurreko egunean egingo dogu urteko Asanblada Orokorra Areatzako udaletxean eta hurrengo egunean joango gara Zubietara partidua ikustera. Han egingo dogu urteroko bazkaria, inguruko sagardotegi edo jatetxeren baten, partiduaren ordutegiaren arabera ebatziko dogu zelan eta non egin.

IRAILAK 8 ZAPATUA

Urteroko Gorbeiara igoerea eta bazkaria Pagomakurren.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Estimad@s soci@s:

Por medio de la presente carta, pasamos a comunicaros el calendario de actividades fijas previsto para este año 2018. A medida que se vayan acercando las fechas de dichas actividades os iremos pasando información más detallada de las mismas, horarios, forma y plazos para apuntarse, etc…

SÁBADO 10 DE FEBRERO

Salida junto al grupo de montaña de Areatza Lamino Kirol Kluba para la colocación de un buzón en la cima del monte Birgun de Areatza y posterior hamaiketako.

Dicho buzón ha sido encargado a un artista arratiano y contará en su diseño con los logotipos de ambas asociaciones de Areatza. Nos gustaría que esta actividad fuera anual, y de esta forma nuestra peña y en consecuencia el Athletic, estuviera presente en las cimas de los montes de nuestro entorno.

FIN DE SEMANA 28-29 DE ABRIL

Salida para ver el partido correspondiente a la jornada 35 de Liga Santander entre la Real Sociedad y el Athletic Club en Anoeta.

El viaje de un día incluiría autobús + entrada para el partido. Por antecedentes anteriores, el viaje lo intentaremos realizar con la agencia de viajes del Athletic, B the travel brand, que es la única que nos aseguraría las entradas para presenciar el partido. Se ha quedado a primeros de marzo con ellos, por lo que os avisaremos con tiempo sobre este desplazamiento.

FIN DE SEMANA 12-13 DE MAYO

Salida para ver el partido correspondiente a la jornada 30 de Liga Iberdrola (1ª división femenina) entre la Real Sociedad y el Athletic Club en las instalaciones de Zubieta.

El viaje incluiría autobús + entrada + comida celebración Asamblea Anual.

Este año hemos querido hacer un cambio respecto a la celebración del día de la Asamblea Anual, y de paso apoyar a nuestro equipo femenino en el que será su último partido de la temporada. El día anterior al partido celebraremos dicha Asamblea en el Ayuntamiento de Areatza y el día siguiente nos dirigiremos a Donosti para presenciar el partido y realizar la comida tradicional en un sagardotegi o restaurante de la zona, dependiendo del horario del partido.

SÁBADO 8 DE SEPTIEMBRE

Tradicional subida a Gorbeia y comida en Pagomakurre.

Argazki lehiaketa 2018 / Concurso fotográfico 2018

martes, 16 de enero de 2018

2018KO ARGAZKI LEHIAKETEA

Argazki lehiaketa honetan Peñako edozein bazkidek hartu leike parte eta honen helburua datorren urteko boltsikoko egutegia egitea da.

Gaia Athletic Club-a izango da eta familia zurigorria eta Athletic-en inguruko edozein argazki izango da baliogarria.

LEHIAKETEAREN OINARRIAK

Argazki lehiaketara argazkien aurkezpena.

Parte hartzaile bakotxak gura beste irudi aurkeztu leikez. Originalak eta argitaratu bakoak izan behar dira. Zuri-baltzean zein koloretan onartuko dira argazkiok eta formatu horizontala edo laukiduna (1x1) euki behar dabe. Ez da argazkirik onartuko formatu panoramikoan.

Argazkiak euskarri digitalean aurkeztu behar dira .jpg edo .bmp formatuan aukeratutako gaiaren izenagaz. Erresoluzinoa gitxienez 300 dpi-ko (pixel/hazbete). Bereizmena izango dau. Gehienezko argazkiaren tamainua 10Mb-koa izango da, eta gutxi gorabeherako tamaina 40X40cm edo 40X30cm-koa izango da. Argazkiok helbide honetara bialduko dira: iker_zamakona@hotmail.com.

Argazkietan ikutuak egin ahal izango dira kalidadea hobetzeko filtro globalak apliketako badira (distirea, kontrastea...). Ezin izango da operadore globalik aplikau, ostera, elementuak gehitu edo kentzeako, edo hainbat argazki nahastu eta osaera originala aldatzeko.

Argazkiak posta elektronikoz bialdu behar dira. Irudiari izenburua jarriko jako, gai bat. Mezu elektronikoaren testuan, irudiaren gaia jasoko da, eta lehiakidearen datu personalak zehaztuko dira (izen-abizenak, NANa, helbidea, helbide elektronikoa eta telefono zenbakia). Horrezaz gainera, lehiaketara aurkeztu dan irudia non atera dan adierazo beharko da (lekua, parajea, helbidea, herria...).

Aurkezteko epea.

Argazkiak aurkezteko atzen eguna 2018ko abenduaren 14a izango da, barikua, 13:00etan.

Argazkiren bat epez kanpo aurkeztu ezkero ez da lehiaketan onartuko.

Epaimahaia.

Epaimahaia Zuzendaritza Batzordeko hiru kidek eta Zuzendaritzeak izentautako argazkigintzan aditua dan persona batek osotuko dabe.

Lehiaketearen emoitzak saritutakoai jakinarazoko jakiez.

Sariak.

Emongo diran sariak hurrengoak izango dira:

Lehenengoa: 150 euro eta argazkia datorren urteko egutegian ipintea.

3 accésit: 30 euro bakotxari.

Epaimahaiak argazkiak maila nahikorik ez daukiela eretxi ezkero, emon barik itxi ahal izango ditu sari batzuk edo sari guztiak.

Argazkien argitaratzea.

Aurkezten diran argazkiak www.athleticgorbea.com webgunean argitaratuko dira.

Oinarrien onarpena.

Parte-hartzaileek aurkeztutako obrak eurek egin dabezala garantizauko dabe eta originalak dirala, baita be hirugarrenek ez daukiela horreen inguruko eskubiderik. Gainera, norberaren irudirako eskubideakaitik egin leikiezan edozein erreklamazinoren erantzule izango dira.

Lehiaketan parte hartzeak oinarri guzti-guztiak onartzea dakar.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONCURSO FOTOGRÁFICO AÑO 2018

Este concurso de fotografía está abierto a todos los socios integrantes de la peña. El objeto es la realización del calendario de bolsillo del año que viene.

La temática será el Athletic Club, entrando a concurso cualquier fotografía referida al mundo zurigorri.

BASES DEL CONCURSO

Presentación de las imágenes objeto del concurso.

Cada concursante podrá presentar las imágenes que considere oportunas, originales e inéditas. Se admitirá en blanco y negro o en color y su formato será horizontal o cuadrado (1x1). No se admitirá ninguna fotografía en formato panorámico.

Se presentarán en soporte digital .jpg o .bmp, con el nombre del lema elegido, con una resolución mínima de 300 dpi (píxeles/pulgada) en máx. 10Mb, y tamaño aproximado de 40X40cm ó 40X30cm y se remitirán a la siguiente dirección de correo electrónico: iker_zamakona@hotmail.com.

Se permite el retoque de las fotografías cuando sea para aplicar filtros globales que mejoren su calidad (brillo, contraste…). No está permitido, sin embargo, aplicar operadores globales para añadir o eliminar elementos, mezclar varias fotos o modificar su composición original.

Se enviarán desde un correo electrónico y las imágenes enviadas tendrán como título un lema. En el texto del correo electrónico vendrá recogido el lema de la imagen y se especificarán los datos personales del concursante (nombre, apellidos, DNI, domicilio, correo electrónico y teléfono), y la localización de la imagen (lugar, paraje, dirección, municipio…) presentada al concurso.

Plazo de presentación.

La fecha límite de entrega de los trabajos será el viernes 14 de diciembre de 2018, a las 13:00 horas.

La presentación de una imagen fuera de plazo implicará su no admisión a concurso.

Jurado.

El Jurado estará compuesto por tres miembros de la Junta Directiva y por una persona del ámbito de la fotografía designada por la Junta.

Los resultados del concurso se notificarán a quienes hayan resultado premiados.

Premios.

Los premios que se otorgarán serán los siguientes:

Primero: 150 euros y la colocación de la imagen premiada en el calendario del año 2019.

3 accésit: 30 euros cada uno.

En caso de que el Jurado considerase que no se alcanza el nivel deseado en las fotografías, podrá declarar el o los premios desiertos.

Publicación de las fotografías.

Las fotografías presentadas serán publicadas en la web www.athleticgorbea.com.

Aceptación de las bases.

Las personas participantes se responsabilizan de la autoría y originalidad de las obras presentadas, así como de que no existan derechos de terceros sobre las mismas, y de cualquier reclamación que por derechos de imagen pudiera formularse.

El hecho de participar implica la aceptación íntegra de todas y de cada una de las bases.

2017.ko Gorbeiara Igoera

viernes, 08 de septiembre de 2017

Bazkide agurgarria:

 

Datorren irailaren 16an, larunbata, Gorbeiako igoeraren hogeita bigarren edizioa ospatuko da. Abiapuntua Areatzako frontoian izango da, goizeko 09:00etan.

 

Gurutzean hamaiketakoa egin eta hamabiak aldera urteroko argazkia aterako dugu. Gero, Pagomakurren, bazkari gozo-gozoa egingo dugu.

 

Halaber iragarri, urtero bezala, hil diren bazkideei omenaldi bat egingo diegula 14:30ean Pagomakurren

 

Asistentzia konfirmatu beharra dago Irailaren 9 baino lehen. Apuntatzean bazkideek 5,00 euro jarri beharko dituzte. Besteak 15,00 euro.

 

(16 urtetik beherako bazkideak dohainik, besteak 5,00 euro)

 

Aountatzeko Nino (609 486 722) edo Iker Zamakona (691 529 748) zuzendaritza batzordeko kideekin harremanetan jarri.

                                                                    

Zuzendaritza Batzordea

 

Estimado/a socio/a:

 

 

El próximo 16 de septiembre, sábado, se va a celebrar la 22ª edición de la subida a Gorbeia, siendo la salida en el frontón de Villaro a las 09:00h.

 

En la Cruz degustaremos un hamaiketako y sobre las 12:00h se hará la foto anual. Posteriormente, en Pagomakurre tendrá lugar una sabrosa comida.

 

Asimismo, anunciar, que realizaremos un homenaje a nuestros/as socios/as fallecidos/as a las 14:30 en Pagomakurre, como se viene realizando todos los años.

 

Es necesario confirmar la asistencia antes del 9 de septiembre junto con una señal de 5,00 euros socios/as y 15 euros no socios/as.

 

(Socios/as menores de 16 años gratis, menores de 16 años no socios/as 5,00 €)

 

Para apuntarse ponerse en contacto con Nino (609 486 722) o Iker Zamakona (691 529 748).

 

La Junta Directiva

2017ko Asanblada Orokorra / Asamblea general 2017 -Maiatzak 27-

viernes, 12 de mayo de 2017

                                                                                   

Bazkide agurgarria:

 

            Gutun honen bidez, Zuzendaritza Batzorde honek urteroko batzar orokorraren data, Maiatzaren 27an, goizeko hamaiketan izango dela adierazi nahi dizu. Batzarra, Areatzako Udal Txit Gorenak utzitako lokalean egingo da.

 

            Lehen deialdian, bazkideen erdia gehi bat beharrezkoa izango da batzarra egin ahal izateko. Quorum-ik ez balego, bigarren deialdian agertutako bazkideak izango liratekez deituak. Etortzen diren guztien artean hamaiketako bat egingo da urdaiazpiko, gazta eta ardoarekin.

 

            Era berean, PEÑAKIDE guztiak, 15:00etan egingo den bazkari goxo-goxora gonbidatuta daude Areatzako Bainuetxe hotelean.

 

Asistentzia konfirmatu beharra dago, horretarako emon izena Iker Zamakona (691 52 97 48) edo  Ninori (609 48 67 22) maiatzaren 23 baino lehen. Apuntatzean 18 urtetik gora dutenek 10,00 euro jarri beharko dituzte, eta 18 urtetik behera dutenek 5,00 euro

                       

 

Estimado socio:

 

            Esta junta directiva tiene el gusto de comunicarle la fecha de la Asamblea general a celebrar el día 27 de mayo, sábado, a las 11:00 horas, en los locales cedidos por el Excmo. Ayto de Villaro-Areatza.

 

            Para tener lugar dicha asamblea en 1ª convocatoria, será precisa la asistencia de la mitad más uno de los socios, si no hubiese quórum, se procederá a una 2ª convocatoria con los socios asistentes. Entre los presentes se realizará un hamaiketako con jamón, queso y vino.

 

            Así mismo todos los SOCIOS de la peña quedan invitados a degustar una sabrosa comida el citado 27 de mayo a las 15:00 horas, en el Hotel Balneario de Areatza.

 

Será necesario confirmar la asistencia, con fecha tope el 23 de mayo, dando el nombre a Iker Zamakona (691 52 97 48) o a Nino (609 48 67 22), junto con una señal de 10,00 euros los mayores de 18 años y de 5,00 euros los menores de 18 años.

           

                                                                                                            AUPA ATHLETIC!!!

                                                                                                        Zuzendaritza Batzordea.

 

                                                                                 2017ko ASANBLADA OROKORRA- GAI ORDENA

                                                                                   ASAMBLEA GENERAL 2017- ORDEN DEL DÍA

                                                                                      -PEÑA ATHLETIC GORBEAKO GURUTZEA-

 

                                                                                         2016ko diru kontuen egoera. Onarpena.

                                                                                          Estado de las cuentas 2016 (aprobación).

 

                                                                                               Zuzendaritza-batzorde berritzea.

                                                                                                    Renovación Junta Directiva.

 

                                                                                                          Bidaien antolaketa

                                                                                                     Organización de los viajes.

 

                                                                                                            Urteko egutegia.

                                                                                                            Calendario anual.

 

                                                                                                         Eskari eta galderak.

                                                                                                         Ruegos y preguntas.

 

                                                  Hotel Balneario Areatza*** Peña Gorbeako Gurutzearen helduentzako Menua (36 €) 

                                                            Menú adulto Peña Gorbeako Gurutzea Hotel Balneario Areatza*** (36 €)

 

Askotariko iberikoak / Surtido de ibéricos

Foie bloka, intxaur eta mahaspasadun ogiagaz / Bloc de foie con pan de pasas y nueces

Oilasko, errukula eta sagar ensaladea, ezti eta ziape ozpin-oriogaz / Ensalada de pollo, rúcula, manzana y vinagreta de miel y mostaza

 

Makailao zatia berakatz baltz eta zuriagaz / Taco de bacalao con ajonegro y blanco

Txarri iberikoaren solomoa Portoko saltseagaz / Solomillo de cerdo ibérico al oporto

 

Etxeko arrozesnea / Arroz con leche casero 

                                                                                         

                                                                                       Umeentzako Menua / Menú infantil (16€)

 

Pernila / Jamón

Askotariko frijituak / Fritos variados

 

Entrekota patatakaz / Entrecot con patatas

 

Izozkiak / Helados

2016eko Gabonetako loteria

jueves, 17 de noviembre de 2016

Badaukagu gabonetako loteria. 

Zenbakia da 63842

Txartel banen jabeak lau euro jokatzen ditu eta laguntza euro bat da.

2015eko abenduaren 23an Gorbeako Gurutzea taldeak, Areatzako Hesperia Hotelean 2 gaueko egonaldia zozketatuko du saldutako papeleta guztien artean.

Motxo tabenan salgai. Gogora ezazue diru-laguntzak eskuratzeko, derrigorrez loteria saldu behar dela.

 

Ya tenemos la lotería de navidad.

El número es el 63842

El portador de cada papeleta juega 4 euros y el resto para ayudar a la peña.

El 23 de diciembre la Peña Gorbeako Gurutzea, sorteará entre todas las papeletas vendidas una estancia de 2 noches en el Hotel Balneario Hesperia de Areatza.

A la venta en la sede. Recordad que para conseguir las subvenciones es obligatorio colaborar con la venta de lotería.

Kamiseta Berriak

lunes, 05 de septiembre de 2016

Egun on:

Ya podéis pasar por la sede a probaros las camisetas que nos han enviado como muestras de tallas, para poder realizar el pedido de las camisetas nuevas. Estarán disponibles hasta este fin de semana 10 de septiembre con seguridad y tal vez el siguiente, pero por si acaso pasaros cuanto antes.

Las tallas van desde la 2 hasta la 16. Sólo nos han enviado las impares, pero que sepáis que por ejemplo, entre la 5 y la 7 está disponible la 6.

Gero arte

Asanblada Orokorra 2016

jueves, 26 de mayo de 2016

Bazkide agurgarria: Gutun honen bidez, Zuzendaritza Batzorde honek urteroko batzar orokorraren data, Maiatzaren 28an, goizeko hamaika t´erdietan izango dela adierazi nahi dizu. Batzarra, Areatzako Udal Txit Gorenak utzitako lokalean egingo da. Lehen deialdian, bazkideen erdia gehi bat beharrezkoa izango da batzarra egin ahal izateko. Quorum-ik ez balego, bigarren deialdian agertutako bazkideak izango liratekez deituak. Etortzen diren guztien artean hamaiketako bat egingo da urdaiazpiko, gazta eta ardoarekin. Era berean, PEÑAKIDE guztiak, 15:00etan egingo den bazkari goxo-goxora gonbidatuta daude Areatzako Bainuetxe hotelean. Asistentzia konfirmatu beharra dago Motxo Tabernan maiatzaren 22 baino lehen. Apuntatzean 18 urtetik gora dutenek 15,00 euro jarri beharko dituzte, eta 18 urtetik behera dutenek 6,00 euro (prezioa 35 euro ingurukoa da, gainerakoa Peñak ordainduko du).

Estimado socio: Esta junta directiva tiene el gusto de comunicarle la fecha de la Asamblea general a celebrar el día 28 de mayo, sábado, a las 11:30 horas, en los locales cedidos por el Excmo. Ayto de Villaro-Areatza. Para tener lugar dicha asamblea en 1ª convocatoria, será precisa la asistencia de la mitad más uno de los socios, si no hubiese quórum, se procederá a una 2ª convocatoria con los socios asistentes. Entre los presentes se realizará un hamaiketako con jamón, queso y vino. Así mismo todos los SOCIOS de la peña quedan invitados a degustar una sabrosa comida el citado 28 de mayo a las 15:00 horas, en el Hotel Balneario de Areatza. Será necesario confirmar la asistencia, con fecha tope el 22 de mayo, dando el nombre en el Bar Motxo, junto con una señal de 15,00 euros los mayores de 18 años y de 6,00 euros los menores de 18 años. (Precio persona aproximado 35,00 euros, el resto lo paga la peña).

AUPA ATHLETIC!!! Zuzendaritza Batzordea.

2016ko ASANBLADA OROKORRA- GAI ORDENA
ASAMBLEA GENERAL 2016- ORDEN DEL DÍA -PEÑA ATHLETIC GORBEAKO GURUTZEA-

• 2015eko diru kontuen egoera. Onarpena. Estado de las cuentas 2015 (aprobación).
• Zuzendaritza-batzorde berritzea. Renovación Junta Directiva.
• Athleticeko peñen inagurazioak. Inauguraciones de peñas del Athletic.
• Kamiseta berriaren diseñoa. Diseño de la nueva camiseta.
• Eskari eta galderak. Ruegos y preguntas.

Athletic Clubeko Lagunarteko Elkarteko Gabonetako Loteria / Lotería de la Agrupación

martes, 01 de diciembre de 2015

Egun on guztioi:

Aurten ere Athletic Clubeko Lagunarteko Elkarteko Gabonetako Loteria eskura dezakezue gure egoitzan, hau da, Motxo Tabernan.

Zenbakia 49754 da eta papeleta bakoitzak 3€ balio du (0,60€ emaitza) Azkar ibili ze ez dira geratzen asko.

Ondo izan.

 

Buenos días:

Este año, y cumpliendo nuestras obligaciones dentro de la Agrupación de peñas del Athletic, hemos cogido un talonario de lotería de la Agrupación.

El número es el 49754 y cada papeleta cuesta 3€ (0,60€ de donación) El que quiera que se acerque que no quedan muchas.

Un saludo La Junta Directiva.

2015eko Gabonetako loteria

viernes, 11 de septiembre de 2015

Badaukagu gabonetako loteria. 

Zenbakia da 63842

Txartel banen jabeak lau euro jokatzen ditu eta laguntza euro bat da.

2015eko abenduaren 23an Gorbeako Gurutzea taldeak, Areatzako Hesperia Hotelean 2 gaueko egonaldia zozketatuko du saldutako papeleta guztien artean.

Motxo tabenan salgai. Gogora ezazue diru-laguntzak eskuratzeko, derrigorrez loteria saldu behar dela.

 

Ya tenemos la lotería de navidad.

El número es el 63842

El portador de cada papeleta juega 4 euros y el resto para ayudar a la peña.

El 23 de diciembre la Peña Gorbeako Gurutzea, sorteará entre todas las papeletas vendidas una estancia de 2 noches en el Hotel Balneario Hesperia de Areatza.

A la venta en la sede. Recordad que para conseguir las subvenciones es obligatorio colaborar con la venta de lotería.